Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Với khách hàng

 • Chất lượng, uy tín, tiến độ
 • Nỗ lực để có dịch vụ luôn tốt hơn
 • Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình, trân trọng
 • Luôn thỏa mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất

Với đối tác

 • Hỗ trợ cùng nâng cao chất lượng kinh doanh
 • Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài

Với cộng đồng

 • Giữ gìn đạo đức kinh doanh
 • Tích cực góp phần vào sự phát triển xã hội
 • Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành pháp luật

Với nhân viên

 • Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc.
 • Có lộ trình thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, những đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của công ty, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của họ và sự phát triển bền vững của công ty.

 


            THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Công ty TNHH Điện Thành Vinh
 • Địa chỉ: 193 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0905071599
 • Email: congtydienthanhvinh@gmail.com

Mr.Trung: 0905071599

Contact Me on Zalo